Zavod za zaposlovanje v Sloveniji

Na zavod za zaposlovanje se lahko obrnemo, ko potrebujemo pomoč pri iskanju nove ali prve službe. Za več informacij o zavodu se lahko obrnete na https://www.deloglasnik.si/zavod-za-zaposlovanje/ .

 

zavod-za-zaposlovanje

Na kako velikem območju deluje taka ustanova ?

Ker je zavod za zaposlovanje eden  glavnih ustanov v Sloveniji, je na voljo vsem državljanom republike Slovenije. Zavod je samostojna oseba javnega statusa, ki enotno deluje na celotnem območju države.

Kakšne so naloge zavoda a zaposlovanje in kakšen je njegov namen?

Naloge in dolžnosti, ki jih upravlja zavod za zaposlovanje so iskanje in pomoč pri iskanju delovnih mest za tiste, ki jih potrebujejo neglede na njihovo stopnjo izobrazbe in vrsto poklica za katerega so bili šolani. Svetovanje s posamezniki, in iskanje najbolj ustreznih rešitev je ena temeljnih nalog in dolžnosti, ki jih upravljajo organi zavoda za zaposlovanje poleg pa opravljajo tudi druge naloge, kot so zaposlovanje tujcev in informiranje o trgu dela.

Kateri so organi zavoda za zaposlovanje?

Organi zavoda sestavljajo 3 glavne skupine posameznikov, ki lahko samo s timskim delom in sodelovanjem pridejo do uspešnih rezultatov in koristnih informacij. Glavni organ zavoda je direktor, ki vodi in organizira delo in sam postopek dela v ustanovi. Druga veja organov v takšnih ustanovah je svet zavoda kateri deluje kot organ upravljanja in ga sestavljajo predstavniki delavcev, predstavniki ustanoviteljev in predstavniki uporabnikov. Kot zadnja veja organov v zavodu za zaposlovanje pa je strokovni svet, ki obravnava vsa vprašanja z vidika  strokovnega dela.

Zavod za zaposlovanje nudi uradno spletno stran republike Slovenije, ki je namenjen vsem brezposelnim, tujcem ali ljudem, ki zaradi različnih razlogov poskušajo poiskati novo zaposlitev. Portal omogoča vsem iskalcem zaposlitve obveščanje o prostih delovnih mestih. komunikacijo z različnimi delodajalci in njihove predstavitve ter s tem prihranek na stroških za pot saj lahko z zavodom sodelujete preko portala  vendar se morate vpisati v evidenco. Portal omogoča tudi oddajo vlog za denarna nadomestila.