Bančna afera krediti v švicarskih frankih je razrešena

Ste že slišali za zloglasno bančno afero krediti v švicarskih frankih? O njej pišejo tudi na spletni strani www.visokaodskodninaplaninsec.si/o-podjetju/aktualno/krediti-v-svicarskih-frankih, mi pa vam v nadaljevanju povzemamo nekaj bistvenih informacij in novosti te prevare svetovnih razsežnosti. Glavna novica je, da je Vrhovno sodišče v Sloveniji odločilo, da je kreditna pogodba v švicarskih frankih nična, kreditojemalci pa oproščeni ali vsaj delno oproščeni vračila posojila. Kdor je namreč izpolnil nično pogodbo, ima pravico s kondikcijskim zahtevkom zahtevati svojo izpolnitev nazaj, zato ni dolžan poravnati ničesar. Toda zakaj je sploh prišlo do takšne odločitve sodišča in zakaj so krediti v švicarskih frankih postali razveljavljeni oziroma nični?

krediti v švicarskih frankih

Afera krediti v švicarskih frankih dobila svoj epilog

Če ste bili tudi vi podpisniki sporne pogodbe za kredit v švicarskih frankih, potem naj vas razveselimo. Ker gre za nično pogodbo, vam mora banka vrniti preplačilo zneska po takšni kreditni pogodbi, medtem ko se posojilo glavnice in vračilo vrednosti zneska glavnice izniči oziroma ustrezno kompenzira. Od kdaj se pogodba krediti v švicarskih frankih šteje za nično pa je odvisno od primera do primera – ta je lahko nična že od samega začetka ali pa velja za nično v delu, ki vsebuje nepoštene pogoje.

Vrhovno sodišče v Sloveniji je v odločbi s sklepom jasno navedlo, da so bile pogodbe sklenjene na nepošten način, saj so vsebovale nepoštene pogodbene pogoje. Pri tem so se sklicevali tako na doktrino slovenskega kot tudi evropskega in mednarodnega prava. Kot sankcijo za očitno nepošteno sklepanje pogodb s strani bank pa so kreditne pogodbe skladno s pravno sankcijo razveljavili bodisi v celoti bodisi v tistem delu, ki je vseboval nepoštene pogodbene pogoje.

Odločitev sodišča je jasno pokazala, da je bil njihov prvotni namen zaščita strank oziroma potrošnikov, ki so bili v tem primeru brez dvoma in zelo očitno oškodovani. Odločba Vrhovnega sodišča temelji na več različnih zakonodajah, predvsem pa na zakonodaji, ki ureja pravice potrošnikov, varstvo potrošnikov in podobna pravna področja. Na podlagi odločitve sodišča si lahko kreditojemalci povrnejo vse stroške, ki so nastali zaradi kreditov v švicarskih frankih. Pri tem morajo podati zahtevek za povračilo stroškov, banke pa morajo vrniti predplačilo zneska po kreditih v švicarskih frankih.