Zakon o zaščiti prijaviteljev ščiti tiste, ki govorijo resnico

Februarja 2023 je Slovenija sprejela prelomen zakon, ki bistveno krepi varovalke za posameznike, ki razkrivajo nepravilnosti na svojih delovnih mestih. Ta zakon je velik korak naprej pri zagotavljanju preglednosti, odgovornosti in integritete v javnem in zasebnem sektorju. Z zaščito žvižgačev, tistih pogumnih posameznikov, ki tvegajo svojo kariero, da bi razkrili neprimerno ravnanje, Zakon o zaščiti prijaviteljev ne samo krepi organizacijsko integriteto, temveč služi tudi širšemu javnemu interesu.

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Zakon ščiti temelje pravične družbe.

Zakaj je potrebno žvižgače zaščititi?

Žvižgači imajo ključno vlogo pri odkrivanju nezakonitih dejavnosti, korupcije, goljufij in drugih resnih kršitev v organizacijah. Njihova razkritja lahko preprečijo znatno škodo javnim interesom, zagotovijo spoštovanje zakonov in ohranijo etične standarde v institucijah. Brez ustrezne zaščite lahko morebitni žvižgači ostanejo tiho iz strahu pred povračilnimi ukrepi in tako omogočijo, da se neprimerno ravnanje nadaljuje brez nadzora.

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Žvižgači so zaščiteni pred kakršno koli obliko maščevanja.

Kaj Zakon o zaščiti prijaviteljev sploh določa?

Zakon o zaščiti žvižgačev uvaja več ključnih ukrepov za zaščito posameznikov, ki prijavijo neprimerno ravnanje. Določa strogo zaupnost za prijavitelje nepravilnosti. Organizacije morajo uvesti varne kanale za prijavo, ki zagotavljajo anonimnost žvižgača in s tem zmanjšajo tveganje povračilnih ukrepov.

Poleg tega so žvižgači zaščiteni pred kakršno koli obliko maščevanja, kar vključuje z odpuščanjem, degradacijo, nadlegovanjem ali kakršnimi koli škodljivimi dejanji, ki vplivajo na njihovo zaposlitev. Ta določba je ključnega pomena za spodbujanje več posameznikov, da predložijo informacije o nepravilnostih.

Subjekti javnega in zasebnega sektorja z več kot 50 zaposlenimi morajo vzpostaviti notranje mehanizme poročanja. Ti kanali zagotavljajo, da imajo zaposleni varen in neposreden način za prijavo neprimernega ravnanja v svojih organizacijah.

Nenazadnje, Zakon o zaščiti prijaviteljev posameznikom omogoča dostop do pravnih nasvetov in podpore, ki jim pomaga pri krmarjenju s kompleksnostjo poročanja in zagotavlja, da razumejo svoje pravice in zaščito po zakonu.

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Žvižgači imajo ključno vlogo pri odkrivanju nezakonitih dejavnosti.

Zakon ščiti temelje pravične družbe

Zakon o zaščiti prijaviteljev je pomemben del zakonodaje, ki znatno krepi zaščito posameznikov, ki prijavijo neprimerno ravnanje na delovnem mestu. Z zagotavljanjem močnih zaščitnih ukrepov proti povračilnim ukrepom in zagotavljanjem anonimnosti zakon spodbuja več posameznikov, da posredujejo informacije o nepravilnostih. To pa spodbuja kulturo odgovornosti in integritete v organizacijah, kar na koncu koristi družbi kot celoti. Gre za spoštovanje načel pravičnosti, transparentnosti in etičnosti.