Postani tudi ti diplomiran ekonomist

Diplomiran ekonomist je tisti, za katerega lahko rečemo, da ima še kar splošno izobrazbo, oziroma je po končanem šolanju široko zaposljiv. Šolanje končamo takrat, ko nam je izročena diploma iz ekonomskih ved. Diplomiran ekonomist pa lahko postanete tudi, če obiskujete Ekonomsko fakulteto katoliškega inštituta v Ljubljani. Katoliški inštitut za poslovne vede, je šola, ki ima dolgo tradicijo, predvsem pa je znan po tem, da so njihovi diplomanti dobro zaposljivi, predvsem pa opremljeni z vsem potrebnim znanjem, ki bi ga utegnili potrebovati v svoji nadaljnji poslovni karieri, hkrati pa imajo še vedno možnost nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Diplomiran ekonomist je predvsem družboslovec, ki ima znanje iz razvojne in raziskovalne dejavnosti humanističnih ved. Katoliška univerza omogoča svojim diplomantom, da razvijajo svoje veščine že med študijem, spodbujajo jih pa tudi k praktičnemu pridobivanju znanja iz različnih področij ekonomije, saj so prepričani, da lahko le tako ugotovijo, katero področje ekonomije, bi jih uspelo najbolj zanimati, saj se lahko potem po končanem šolanju, takoj karierno usmerijo na pravo delovno mesto. Diplomiran ekonomist pa ni edini naziv, ki ga lahko pridobite na Katoliškem inštitutu, temveč lahko svoj študij nadaljujete tudi na drugi stopnji, oziroma pridobite še naziv magistra. Tako, lahko diplomiran ekonomist pridobi še dodatna znanja in izkušnje, s pomočjo izobrazbe, pa je nato zaposljiv na več delovnih mestih, oziroma v kolikor je bolj ambiciozen ima odprta vrata tudi za najrazličnejša napredovanja in nadaljna udejstvovanja. Vam tudi to ni dovolj in si želite še nečesa več? Po tem, ko ste uspešno postali diplomiran ekonomist in magister ekonomije, lahko nadaljujete svoj študij še na doktorskem programu in pridobite še zadnji naziv, doktor ekonomije. V kolikor se boste odločili še za to stopnjo, boste študirali tudi na mednarodni ravni, saj Katoliški inštitut sodeluje tudi z univerzo, ki ima sedež v Španiji.